תקנון האתר

תמצית:

האתר מציג תוכן ותמונות של מוצרי עישון, אביזרי עישון ומוצרים נלווים.

האתר מוגבל לגלישה אינטרנטית ומוגבל לצפיה אך ורק עבור משתמשים רשומים, בטופס הרישום המקדים את הכניסה לאתר ישנה הערה המציינת שפעולת ההתחברות/הרישום לאתר
מאשרת את הקריאה של התקנון והסכמה לתנאי התקנון.

בהרשמות וכניסה אל האתר הנכם מאשרים את הסכמתכם להחשף לתוכן טקסטואלי וגרפי של מוצרי עישון, אביזרי עישון ומוצרים נלווים.

1.  במסגרת תקנון יוגדרו המונחים באופן הזה::
1.1. “האתר” – www.shachta.co.il”.
1.2. “הנהלת האתר”, “בעלת האתר”, “מפעילת האתר” – החברה המרכזית ליבוא וסחר מוצרי עישון, הקדר 24 נתניה ח.פ 515470573
1.3. “הגולשים באתר” – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע קנייה ואם לאו, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו;
1.4. “לקוחות האתר” – כל אדם הגולש באתר אשר ביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם נמצא בתהליך הקבלה;

2. הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי,

3. השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הלקוח לכל תנאים המופיעים בתקנון זה כלשונם, והלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.

4. תקנון זה (או כל תוכן אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, התוכן פונה ליחיד,רבים ולכל המינים.

5. אופן השימוש באתר
5.1. אנשים הרשאים להשתמש באתר הענם בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, אמריקן אקספרס, לאומי קארד
5.2. האתר מיועד לשימוש אישי, קימעונאי וסיטונאי.
5.3. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
5.4. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו”ל.

6. אופן ומבנה הקניה באתר
6.1. רכישת המוצרים מוצרים באתר תבוצע דרך שימוש בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי האמורות בלבד.
6.2. לאחר בחירת המוצר יצרף הגולש למערכת פרטים אישיים אשר נוגעים לביצוע הקניה.
6.3. הזנת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד רוכשים אשר הזינו פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלי האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
6.4. למרות שעל פי החוק הלקוח אינו מחוייב למסור את פרטיו האישיים, אין להנהלת האתר את היכולת לטפל בהזמנה שלא נמסרו הפרטים כנדרש.

7. אי השלמת הקניה מסיבות טכניות
7.1. תקלות טכניות שאינן בשליטת בעלי האתר -הפסקות חשמל, ליקוי במחשב הלקוח, בעיות בתקשורת ועוד, יכולות להביא למצב של חוסר השלמה של הרכישה. במקרה זה יחויב הלקוח רק עבור המוצרים בהם הושלם תהליך ההזמנה .
7.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל סוג של פעילות בלתי חוקית המבוצעת באתר או על ידי כל גורם אחר אשר אינו נמצא בשליטתה המלאה של החברה המנהלת את האתר.

8. מדיניות אבטחת האתר ושמירה על סודיות הגולשים
8.1. אבטחת המידע באתר הינה בהתאם לכללי אבטחת המידע המפורטים מטה.
8.2. האתר רשאי לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני המאשר את הקנייה, בנוסף רשאי האתר ו/או מי מטעמו לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני לרבות פרסומות ומבצעים באתר וכיו”ב.

9. קבלה של המוצרים
9.1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל מספר אסמכתא לקניה…
9.2. תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.
9.3. המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח, באמצעות שליח, המוצרים ימסרו ללקוח עד 10 ימים מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה או בהתאם למדיניות המשלוחים המצויינת באתר – המאוחר מבינייהם.
9.4. יתכנו עיכובים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר, והנהלת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.

10. מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר
10.1. באתר נמכרים מוצרים המחולקים לקטגוריות, לנוחיות הגולש .
10.2.מגוון המוצרים המוצעים באתר הנם חדשים וארוזים באריזותיהם המקוריות.
10.3. אין התמונות באתר מחייבות, אולם פירוט בדף המוצר הינו תואם לחלוטין את התיאור של המוצר.
10.4. אין האתר אחראי במישרין או בעקיפין לרמת איכות המוצרים, או לאחריות היצרן עליהם. יחד עם זאת, במקרה של בעיות הקשורות לתחום זה, יעשה האתר מאמץ לתווך בין הלקוח לבין הספק ו/או היצרן של המוצרים אשר שרכש.

11. נוהל ביטול עסקה
11.1. ביטול עסקה ניתן לביצוע עד לרגע ביצוע החיוב אל מול חברות האשראי וללא תשלום של קנס כלשהו.
11.2. הלקוח יהיה רשאי לבטל קנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים , וזאת בכפוף לשליחת הודעה בכתב להנהלת האתר והשבת המוצרים במצב שלא בוצע כל שימוש במוצר,והמוצר מושב באריזה המקורית ללא פגם הן במוצר והן באריזה וזאת בפרק זמן של 14 יום .
11.3. האתר שומר את הזכות לבטל כל סוג של עסקה במידה ותברר לה שחלה תקלה בתקשורת או בעיה טכנית שגרמה לשיבוש במהלך התקין של הרכישה, במקרה כזה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני לרוכש.

13. מידע כללי
13.1. האתר שומר את הזכות לשנות את נוהלי הקניה באתר בכל זמן וזאת ע”פ שיקול דעת של מנהלי האתר.
13.2. מנהלי האתר שומרים את זכותם לבצע סגירה של האתר ו/או לבטל כל סוג של רכישה , לרבות במקרים בהם יתגלה שבוצעה פעילות שאינה חוקית , או במקרה שבו נגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיות טכניות.
13.3. כל התמונות באתר הנן להמחשת המוצרים בלבד, ואינן מחייבות.
13.4 באתר מופיעים דפי מידע ותוכן על המוצרים. כל התוכן בדפים האלו הנו בגדר המלצה בלבד . אין הנהלת האתר אחראית לנכל זק שיגרם כתוצאה מפעולות שיבוצעו עקב חשיפת התוכן בדפים אלה .